معرفی پروژه برگشت

پروژه 10،000 واحد مسکونی شهر فردا (بندرعباس)

استان : هرمزگانشهر : فردامجری : اتاق تعاون ایران


در راستاي برنامه‌ريزي، تدوين و ارائه سياست‌هاي اجرايي و عملياتي با هدف بهره‌گيري از کليه ظرفيت ها، امکانات و توانمندي‌ بخش تعاون در بخش مسکن، ساخت، جلب، جذب، هدايت، ساماندهي پروژه 10هزار واحدي مسکن بندرعباس با همکاري شرکت بازآفريني شهري به اتاق تعاون ايران واگذار شده است.
پروژه مذکور در زميني به مساحت 350 هکتار در موقعيت منحصر به فرد اراضي شهر بندرعباس در قالب 10 هزار واحد مسکوني در 7 محله داخلي شهرک با امکانات ويژه رفاهي از جمله مسجد، مهدکودک، مدرسه، درمانگاه، کلانتري، ورزشگاه، پارک وفضاي سبز و با ايجاد پارک علمي و فناوري به عنوان يک شهرک هوشمند در تراز شهرک هاي حاشيه خليج فارس در طي مدت زمان 4 سال ساخته خواهد شد.
اين‌ پروژه 10 هزار واحدي مسکن بندرعباس 30 درصد از سطح اشغال را در برمي‌گيرد، و در واقع از 350 هکتار زمين اين پروژه، حدود 30 درصد مربوط به واحدهاست و حدود 70 درصد (250 هکتار) مربوط به فضاي عمومي پروژه است.

متراژ تقريبي غير مفيد واحدها حدود 100 متر مربع و قيمت برآوردي هر متر مربع، ده ميليون تومان بصورت علي الحساب مي باشد، مبلغ کل واحد با احتساب 100 متر مربع، يک ميليارد تومان براورد مي شود که از اين ميزان مبلغ 120 ميليون تومان بصورت پيش پرداخت و ما بقي طي شش قسط، هر قسط به مبلغ صد ميليون تومان به صورت شش ماه يکبار از تاريخ انعقاد قرار داد در نظر گرفته شده است. همچنين تسهيلات بانکي اين پروژه220 ميليون تومان در دوره مشارکت مدني (دوره ساخت) در چهار قسط از يکسال پس از انعقاد قراداد واحد طبق پيشرفت کار تزريق مي شود، حداکثر دوره مشارکت مدني و فروش اقساطي اين تسهيلات 120 ماهه و نرخ سود 18 درصد خواهد بود، اين تسهيلات نيز تبديل به آورده خريدار مي گردد و تسويه اصل و فرع (سود) تسهيلات در دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي بعهده خريدار است.