پیش ثبت نام مسکن برگشت

متقاضی محترم :

مرحله اول ثبت نام به اتمام رسیده است.

زمان ثبت نام در مراحل بعدی ، متعاقبا از طریق همین سامانه اعلام می گردد.

متقاضی محترم :

در راستای طرح توانمندسازی و تحول اجتماع محور 2020 محله کشور
فراخوان پیش ثبت نام متقاضیان مسکن (مستاجری) 2020 محله کمتر برخوردار کشور


توجه : در کلیه مراحل ثبت نام، از اعداد لاتین استفاده نمائید