شرح خبر برگشت

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهرهای ایران از ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن در بندرعباس خبر داد

گروه خبری : خبریتاریخ انتشار : 1400/02/07مرجع : شرکت بازآفرینی شهرهای ایران


مديرعامل شرکت بازآفريني شهرهاي ايران از ساخت ?? هزار واحد مسکن در بندرعباس خبر داد و گفت: اين پروژه با سرمايه‌گذاري ???? ميليارد توماني فردا با حضور وزير راه کلنگ‌زني مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، مهدى عبوري با يادآوري اين‌که يکي از وظايف شرکت بازآفرينى شهرى ايران برنامه‌ريزي براي توليد و عرضه پايدار مسکن است، اظهار کرد:تيرماه سال گذشته با اخذ مصوبات مربوطه فرآيند اجرايي پروژه 10 هزار واحدي بندرعباس آغاز شد.

وي با بيان اين‌که 10 هزار مسکن در 605 بلوک ساخته خواهد شد، افزود: همزمان با ساخت واحدها خدمات زيربنايي و روبنايي موردنياز نيز تامين مي‌شود.

مديرعامل شرکت بازآفريني شهري ايران با اشاره به اين‌که پروژه 10 هزار واحدي مسکن بندرعباس 30 درصد از سطح اشغال را در برمي‌گيرد، ادامه داد: در واقع از 350 هکتار زمين اين پروژه، حدود 30 درصد مربوط به واحدهاست و حدود 70 درصد (250 هکتار) مربوط به فضاي عمومي پروژه است.

عبوري مساحت واحدها را 100 تا 150 مترمربع اعلام کرد و گفت: بر اساس قرارداد زمان اجراي پروژه 48 ماه است اما با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته واحدها 10 ماه زودتر 38 ماهه تحويل مي‌شود.

وي يادآور شد: شرکت بازآفريني شهري حدود 7000 ميليارد تومان در اين پروژه سرمايه‌گذاري کرده است.