پیش ثبت نام مسکن برگشت

متقاضی محترم

به اطلاع ميرساند مهلت ثبت نام فاز اول پروژه 10 هزار واحد مسکوني شهر فردا (بندرعباس) به اتمام رسيده است
لذا فاز دوم ثبت نام اين پروژه از طريق اين سامانه اطلاع رساني خواهد شد.

توجه : در کلیه مراحل ثبت نام، از اعداد لاتین استفاده نمائید